Taobao สร้างธุรกิจให้ปัง ด้วยช่องทางการตลาดที่ตอบโจทย์

Taobao สร้างธุรกิจให้ปัง ด้วยช่องทางการตลาดที่ตอบโจทย์-Taobaoland taobao Taobao สร้างธุรกิจให้ปัง ด้วยช่องทางการตลาดที่ตอบโจทย์ Taobao                                                                       Taobaoland 768x402

Taobao หนึ่งในช่องทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ E-Commerce ยอดฮิต แต่ช่องทางการตลาดที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจยุคนี้ มีมากมายหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ อีเมล หรือ SMS ซึ่งผู้ประกอบการอาจต้องเลือกช่องทางการตลาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ก่อนเลือกช่องทางการตลาดก็คือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพราะหากไม่เข้าใจความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย สิ่งที่นำเสนอออกไปนั้นก็ไม่มีประโยชน์

ดังนั้น ผู้ส่งสารจึงต้องเข้าใจข้อความในสารนั้นอย่างชัดเจนและต้องรู้ว่าสิ่งที่คาดหวังจากกลุ่มเป้าหมายคืออะไร 

      การเลือกช่องทางการตลาดที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างตรงจุดนั้น อาจต้องพิจารณาจากลักษณะการประกอบธุรกิจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เช่น การทำธุรกิจแบบมีหน้าร้านและแบบร้านค้าออนไลน์นั้นมีความแตกต่างกันทั้งลักษณะธุรกิจและกลุ่มเป้าหมาย  ซึ่งแน่นอนว่าความครอบคลุมและทรัพยากรที่ต้องการย่อมไม่เหมือนกัน นอกจากนี้แต่ละช่องทางการตลาดนั้นมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกันออกไป จึงต้องประเมินความเหมาะสมและผลตอบแทนให้ดี โดยใช้ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย (Multi channel Marketing) มากขึ้น เช่น เว็บไซต์ E-Commerce, Social Media, จัดบูธ/ออกงานอีเว้นท์ หรือทำ Print Ad เป็นต้น

       อีกทั้งในปัจจุบันผู้บริโภคไม่เพียงแต่ซื้อตัวผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังซื้อประสบการณ์ด้วย จึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสื่อสารให้เป็นส่วนตัวที่สุดเท่าที่จะทำได้  เพื่อที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ที่น่าพึงพอใจใหม่ๆ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการใช้ Contact Point โดยเลือกจุดแข็งหรือสิ่งที่ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคที่สุด แล้วทำให้ Contact Point นั้น มีความสำคัญและดูมีมูลค่ามากขึ้นในใจผู้บริโภค เช่น ดีไซน์ เทคโนโลยี หรือชื่อเสียงอันยาวนานของแบรนด์ เป็นต้น 

       แต่อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโทรศัพท์มือถือหรือสมาร์ทโฟนได้กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและการทำการตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile Marketing) จึงเป็นสิ่งที่เหมาะกับการทำการตลาดในยุคนี้ ซึ่งการทำการตลาดผ่านข้อความหรือ SMS Marketing ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ยังทรงอิทธิพลและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้มากที่สุด สามารถวัดผลตอบรับได้ทันท่วงทีหลังจากที่ส่งข้อความไปแล้ว โดยเป็นการสื่อสารทางตรงไปถึงผู้รับและยังสามารถรับข้อความตอบกลับจากผู้รับได้ด้วยในกรณีที่สนใจ รวมทั้งสามารถเลือกกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งข้อความได้ชัดเจน สะดวกและประหยัดเวลา มีต้นทุนต่ำ สามารถปรับให้เข้ากับความต้องการและทรัพยากรของบริษัทได้ 

        แม้ว่าจะมีการทำการตลาดผ่านช่องทางต่างๆ และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว ในส่วนของผลิตภัณฑ์เอง ก็ต้องมีความสอดคล้องกับช่องทางการตลาดที่เลือกใช้และดึงดูดความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การทำธุรกิจนั้นตรงจุดและสามารถดำเนินการต่อได้อย่างยั่งยืน อาทิ ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์อาจต้องทำการศึกษาและสำรวจแหล่งซื้อขายสินค้าที่มีราคาถูก มีดีไซน์สวยงามและมีเอกลักษณ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว สินค้าจากจีนบนแพล็ตฟอร์ม E-Commerce อย่าง Taobao และ 1688 จัดว่าเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าราคาไม่สูง มีความหลากหลายและสามารถทำกำไรได้ดีเนื่องจากยิ่งซื้อในปริมาณ ยิ่งได้ราคาถูกลง โดยสามารถสั่งซื้อได้ง่ายๆ ผ่าน Taobaoland คลิกเลย